NVO PANDORA - Crna Gora

NVO PANDORA - Pomoć ženama u Crnoj Gori.

INFO PODACI

Lovćen banka Herceg Novi

Broj žiro racuna:
565-0000000002254-18

nvopandora@gmail.com
+38267872684

Follow Us

NVO PANDORA Mediji

NVO Pandora

Senzibilisano društvo koje ne toleriše i strogo osuđuje nasilje nad ženom u porodici: društvo koje je spremno pomoći ženi žrtvi nasilja, društvo koje nasilnika smatra odgovornim za nasilje, društvo u kojem su žene osviještene da za nasilje nema opravdanja.

Nvo Pandora

Nvo Pandora Sertifikati

Nvo Pandora YouTube

Pravo na slobodan život bez nasilja i slobodnog odabira svojih životnih odluka.