NVO PANDORA - Crna Gora

NVO PANDORA - Pomoć ženama u Crnoj Gori.

INFO PODACI

Lovćen banka Herceg Novi

Broj žiro racuna:
565-0000000002254-18

nvopandora@gmail.com
+38267872684

Follow Us

NVO PANDORA Donacije