NVO PANDORA - Crna Gora

NVO PANDORA - Pomoć ženama u Crnoj Gori.

INFO PODACI

Lovćen banka Herceg Novi

Broj žiro racuna:
565-0000000002254-18

nvopandora@gmail.com
+38267872684

Follow Us

Tim Nvo Pandora

NVO PANDORA - Crna Gora.Prof.dr Gordana Gasmi.Predsjednik Aleksandar Jerotić.

Prof.dr Gordana Gasmi

Prof.dr Gordana Gasmi evropski ekspert za borbu protiv porodičnog nasilja. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je 2004. odbranila cum laude doktorsku disertaciju iz oblasti prava EU, Katedra za međunarodno javno pravo. Objavila je mnogobrojne knjige, monografske studije i ekspertske radove iz oblasti medjunarodnog prava i analize propisa i politika EU na srpskom i na engleskom. Govori, piše i predaje na engleskom i na francuskom, a poseduje i radno znanje italijanskog jezika.

NVO PANDORA - Crna Gora.Prof.dr Gordana Gasmi.Predsjednik Aleksandar Jerotić.

m.a Aleksandar Jerotić

Senzibilisano društvo koje ne toleriše i strogo osuđuje nasilje nad ženom u porodici: društvo koje je spremno pomoći ženi žrtvi nasilja, društvo koje nasilnika smatra odgovornim za nasilje, društvo u kojem su žene osviještene da za nasilje nema opravdanja. Pravo na slobodan život bez nasilja i slobodnog odabira svojih životnih odluka.

NVO PANDORA - Crna Gora.Prof.dr Gordana Gasmi.Predsjednik Aleksandar Jerotić.

TIM NVO PANDORA

Prof.dr Gordana Gasmi Predsjednik Upravnog odbora
Predsjednik Nvo Pandora - m.a Aleksandar Jerotić, psiholog
Milena Brnović - advokat
Jelena Samardzić - pravnik
Dragana Milikić - sekretar Nvo Pandora
Biljana Pejović - Koordinator Nvo Pandora
Web dizajner - Ana Marija Bećirović